Home

De burgerinitiatieven, Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht zijn per 1 januari met elkaar gefuseerd en werken vanaf deze datum vanuit één stichting verder aan de realisatie van een UNESCO-Geopark onder de voorlopige werknaam Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht i.o.

Het beoogde UNESCO Geopark bestrijkt globaal de Heuvelrug, het Gooi en de waterrijke gebieden aan weerszijden: de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek en het Eemland.
In verband met de fusie is de inhoud van deze website inmiddels grotendeels geïntegreerd met die van Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht en zal deze website op korte termijn worden beëindigd.

De onderstaande links schakelen direct door naar de specifieke Gooi en Vecht informatie op de site van Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht: