Activiteiten

De op deze en bijbehorende pagina’s aangegeven activiteiten betreffen activiteiten zonder gids of begeleiding en waarvoor geen afspraken hoeven te worden gemaakt. U kunt deze activiteiten dus in beginsel op elk willekeurig moment ondernemen, uiteraard wel, indien van toepassing, met inachtneming van reguliere bezoektijden.