Bezoekerscentra

Onderstaande bezoekerscentra vormen een uitstekend startpunt voor verkenning van de regio Gooi en Vecht en met name de bijzondere plekken daarin vanuit aardkundig, archeologisch, landschappelijk en/of cultuur-historisch perspectief.

Gasterij Stadzicht aan het Naardermeer: www.gasterijstadzigt.nl

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek ’s-Graveland: www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-gooi-en-vechtstreek

Geologisch Museum Hofland in Laren: www.geologischmuseumhofland.nl