Wandel- en fietsroutes

  • Aardkundige fietsroutes, een uitgave van het Goois Natuurreservaat. Twee aantrekkelijke fietsroutes langs ruim 30 aardkundige bezienswaardigheden in het Gooi met prachtige fotografie én informatie over de vormen van het landschap. Beide fietsroutes (een apart routekaartje is los ingevoegd) hebben vooral oog voor het ontstaan en de kenmerken van het Gooise landschap. Denk hierbij aan stuwwallen, stuifduinen, de bodem en de natuurlijke waterhuishouding. De gids is te bestellen in de webwinkel van het GNR en via www.gooisnatuurreservaat.nl.
  • Goylant per fiets, een uitgave van het Goois Natuurreservaat. Dit boekje bundelt twee fietsroutes door de “rijke” Gooise natuur: Goylant Noord van 30 km en Goylant Zuid van 35 km en bevat, naast een uitgebreide beschrijving van deze routes ook informatie over natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Beide routes beginnen bij Zanderij Crailoo, bij het kantoor van GNR te Hilversum, Nieuwe Meentweg 2. De twee routes zijn aan elkaar te koppelen tot één lange fietstocht. Het boekje biedt de mogelijkheid via de gratis downloadbare Layar-app met uw smartphones extra informatie in de vorm van foto’s en filmpjes te bekijken.
    Het boekje is te bestellen in de webwinkel van het GNR (www.winkel.gnr.nl).