Lezingen

  • Op 10 oktober van 13:30 tot 17:30 organiseert de VVG een lezing & excursie over de verkoop van de Gooise gronden door de Staten van Holland. De Staten waren als opvolger van de Graaf van Holland eigenaar van de heidegronden in ’t Gooi en de Erfgooiers hadden er gebruiksrechten. Daarom verzetten zij zich tegen de verkoop rond 1625 van het zo genaamde 1ste blok (het huidige ’s Graveland) en na 1665 van het 2de blok (het gebied tussen Hilversum en Loosdrecht). In de lezing wordt u meegenomen in het proces van verkaveling en verkoop, alsmede wat de nieuwe eigenaren met hun bezit hebben gedaan. Ook de geschiedenis van de landgoederen Hoorneboeg en Zwaluwenberg komt aan de orde. De lezing wordt gevolgd door een wandeling over de Hoorneboegse heide. Voor kosten, adres en overige informatie zie www.vriendenvanhetgooi.nl/2019/05/05/verzet-tegen-verkoop-gooise-gronden-door-staten-van-holland.
  • Elke derde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en in december) wordt van 14:00 – 15:00 uur in het Geologisch Museum Hofland te Laren een lezing gegeven over een geologisch of archeologisch onderwerp. Voor kosten, adres en overige informatie zie www.geologischmuseumhofland.nl.