Rol van het water

Inbraken van de zee leiden rond 800 na Christus tot het ontstaan van de Zuiderzee en de Vecht is dan ook eerst een getijderivier, met veel overstromingen. Daarom wordt in 1674 de zeesluis bij Muiden aangelegd en vanaf dan moeten dijken de Zuiderzee beteugelen.

In het Vechtgebied zijn een aantal meren, die men met wisselend succes probeert droog te leggen (Naardermeer, Horstermeer). De onderstaande kaartjes van rond 800 AD, 1500 AD en 1850 AD laten de ontwikkeling van de Zuiderzee nadien goed zien, maar ook de grote droogmakerijen.

overstromingenoverstromingenoverstromingen

Die drooglegging is vaak een gevecht tegen kwel. Onderstaande kaart geeft de belangrijkste waterkeringen in en om het Gooi- en Vechtgebied aan, maar ook de waterwegen, die van groot belang waren voor het transport van mensen en goederen. Daarnaast speelt drinkwaterwinning al vanaf heel vroeg en nog steeds een belangrijke rol.

waterkeringen

Zie ook:
Overstromingen
Grond- en kwelwater
Drinkwater
Transport
Toekomstige uitdagingen