Geosites

Onze Stichting heeft in het kader van haar streven – een UNESCO-geopark in de Regio Gooi en Vecht – in totaal 42 geosites onderscheiden, waar de bijzondere waarden van deze regio zichtbaar en beleefbaar zijn. Deze geosites zijn plekken in het landschap die samen de basis vormen voor een toekomstig Geopark. Het zijn bijzondere plekken vanwege de ondergrond, het water of de natuur, met uitstapjes naar archeologie en cultuurhistorie om duidelijk te maken hoe de mens hierop voortdurend heeft gereageerd.

Het grootste deel van deze geosites is al in beheer van de natuurbeschermingsorganisaties GNR, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vrijwel alle geosites zijn goed toegankelijk.

Enkele geosites hebben de status van Aardkundig Monument. Dit betreft het Naardermeer, de Aetsveldse Polder en de Vecht en het stuwwallengebied van het Gooi. Aardkundige monumenten worden als zodanig door het Provinciebestuur aangewezen en kunnen worden gedefinieerd als relatief ongeschonden stukken landschap waarvan de natuurlijke ontstaanswijze nog goed te zien is. Criteria als gaafheid, zeldzaamheid en kenmerkendheid spelen bij de selectie een belangrijke rol.

De onderstaande kaart toont de ligging van deze geosites. Door op een nummer te klikken wordt u naar de desbetreffende beschrijving geleid.

kaart met 42 geosites

Geosite 1-3 Naardermeer Geosite 1-3 Naardermeer Geosite 1-3 Naardermeer Geosite 4 Aetsveldse Polder Geosite 5 Hinderdam Geosite 6 Fossiele klif getuigt van door mensen geïnduceerd landverlies Geosite 7 Akkers in eng bij Huizen Geosite 8-9 Muiderberg: klif en stormrug Geosite 8-9 Muiderberg: klif en stormrug Geosite 10-11 Muiden: monding van de Vecht Geosite 10-11 Muiden: monding van de Vecht Geosite 12 Nederhorst den Berg: silhouet als spiegel voor de ondergrond Geosite 13	 De Vechtoevers bij Nederhorst den Berg Geosite 14-16 Ankeveen Geosite 14-16 Ankeveen Geosite 14-16 Ankeveen Geosite 17	 Horstermeerpolder Geosite 18-19-20 Groot Wasmeer, ’t Bluk en Leeuwenkuil: Europese woestijnen rond de Laarder Wasmeren Geosite 18-19-20 Groot Wasmeer, ’t Bluk en Leeuwenkuil: Europese woestijnen rond de Laarder Wasmeren Geosite 18-19-20 Groot Wasmeer, ’t Bluk en Leeuwenkuil: Europese woestijnen rond de Laarder Wasmeren Geosite 21 Tafelberg Geosite 22 Crailo Geosite 23 Leemkuil Geosite 24-25 Aardjesberg en Lange Heul Geosite 24-25 Aardjesberg en Lange Heul Geosite 26-27 Westerheide, St. Janskerkhof en Doodweg Geosite 26-27 Westerheide, St. Janskerkhof en Doodweg Geosite 28 Zuiderheide Geosite 29 Pompstation Geosite 30-31 Gijzenveen / Laegieskamp bij Bussum Geosite 30-31 Gijzenveen / Laegieskamp bij Bussum Geosite 32-33 Naarden Geosite 32-33 Naarden Geosite 34 Hoorneboegse Heide Geosite 35 Zonnestraal Geosites 36/42 De Ster van Loosdrecht & Loosdrechtse Plassen Geosite 37-38 Groeve Oostermeent en Rijsbergen Geosite 37-38 Groeve Oostermeent en Rijsbergen Geosite 39 Zanderij Crailo Geosite 40 Corversbos Geosite 41 ’s-Graveland Geosites 36/42 De Ster van Loosdrecht & Loosdrechtse Plassen

Op de hierna volgende webpagina’s treft u nadere beschrijvingen van deze geosites aan alsmede enige achtergrondbeschrijvingen van de op regioniveau van belang zijnde verschijnselen en onderwerpen. Al deze beschrijvingen zijn van algemene aard. Meer diepgaande wetenschappelijke beschrijvingen zijn onder voorwaarden beschikbaar middels een verzoek aan het secretariaat van onze Stichting.

Colofon betreffende de beschrijvingen van de geosites in de regio Gooi en Vecht

Opdrachtgever: Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht
Teksten en foto’s: Bureaus RAAP en Overland
Redactie: Jan Sevink en Irmgard van Koningsbruggen
Coördinatie: Bureau Erfgoed Perspectief
Subsidiegevers: Provincie Noord-Holland, Regio Gooi en Vecht, Vereniging Vrienden van ‘t Gooi.

Het auteursrecht op de op deze website voorkomende beschrijvingen, kaarten en tekeningen van of met betrekking tot de geosites wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht.