Organisatie

De Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht is eind 2013 opgericht door het Goois Natuur Reservaat (GNR) en de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) als initiatiefnemers voor het realiseren van een Geopark in de regio Gooi en Vecht. Van meet af aan was duidelijk dat dit initiatief alleen kans van slagen zou hebben bij een breed draagvlak bij provinciale en gemeentelijke overheid, de gebiedsbeherende instellingen, organisaties en instellingen op het vlak van geologie, ecologie, landschap, archeologie en milieu, toeristische organisaties, het lokale midden- en kleinbedrijf en uiteraard ook de bevolking van de regio. Inmiddels hebben de lokale overheden en een groot aantal belangrijke organisaties en instellingen zich aan het initiatief gecommitteerd (zie de pagina “Partners”).