Stichting

ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht

De Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht.
ANBI: de stichting is per dezelfde datum ook aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.
KvK: 586 149 958
RSIN: 8531.12.861
Bank: NL44RABO0136458378
Website: www.geoparkgooienvecht.eu