UNESCO

Het Geopark label is een UNESCO label. Een Geopark mag zich alleen met dit label tooien na verkregen toestemming van de UNESCO en zodanige toestemming wordt alleen verleend indien voldaan wordt aan een aantal door de UNESCO gestelde voorwaarden. Indien het Geopark Gooi en Vecht daadwerkelijk tot stand komt, zal dit deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van Geoparken (zie de pagina GGN) en lid worden van het European Geoparks Network (zie de pagina EGN).