EGN

Het European Geoparks Network (EGN) is in het jaar 2000 opgericht door vier Geoparken in respectievelijk Frankrijk, Griekenland, Duitsland en Spanje. Doel was te komen tot een betere samenwerking tussen de geoparken op het vlak van “the protection of geological heritage and the promotion of sustainable development of their territories in Europe”.

Met ingang van oktober 2005 is de EGN erkend als de officiële branch in Europa van het in 2004 opgerichte Global Geoparks Network (GGN)

Meer informatie over de EGN en haar doelstellingen, werkwijze, evolutie en samenwerking met de UNESCO zijn te vinden op de hieronder weergegeven “European Geoparks” website.