Privacybeleid

De Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht is eigenaar van deze website. Onderstaand wordt vermeld op welke wijze door de Stichting uw privacy bij bezoek van deze website wordt gewaarborgd.

Bezoekersgegevens

Deze website is uitsluitend gericht op het toegankelijk maken voor de bezoeker van de daarin vervatte informatie. Zij biedt niet de mogelijkheid van het op enigerlei wijze via deze site reageren op die informatie. Bezoekers worden niet geregistreerd. Er is niet de mogelijkheid een gebruikersaccount aan te maken. Er wordt geen gebruik gemaakt van digitale contact- en/of reactieformulieren. Er worden bij bezoekers ook geen cookies geplaatst. Informatie kan worden gedownload maar niet geüpload.
De website noch de Stichting verzamelt op enigerlei wijze gegevens van gebruikers van deze website en kan om die reden ook geen bestanden aanleggen van gebruikers.

Nieuwsbrief

Periodiek zend de Stichting per mail een nieuwsbrief aan partners, subsidiegevers en belangstellenden. Zij die deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via een mail aan info@geoparkgooienvecht.eu. Dit wordt ook expliciet vermeld in elke mail waarbij deze nieuwsbrief wordt toegezonden.

Verwijzingen naar andere websites

Op deze site wordt op enkele plaatsen verwezen naar websites van partners, subsidiegevers, overheidsorganen en andere partijen. De Stichting wijst er op dat al deze partijen hun eigen privacybeleid kennen. Bezoekers van deze websites wordt geadviseerd daar kennis van te nemen.

Verwijderen van persoonlijke informatie

Persoonsnamen en beeltenissen van personen worden slechts geplaatst na mondelinge of schriftelijke toestemming van de betreffende personen. Mocht op deze site uw naam of beeltenis voorkomen en u wenst dat die naam en/of beeltenis wordt verwijderd, zal dit gebeuren na een verzoek daartoe naar info@geoparkgooienvecht.eu.