Publicaties

  • Beschrijvingen van de geosites in de Gooi- en Vechtstreek (2019), een serie beschrijvingen van de door de Stichting geïdentificeerde geosites in de Gooi- en Vechtstreek. De serie is in opdracht van de Stichting in zowel een wetenschappelijke als in een meer publieksvriendelijke vorm geproduceerd. De publieksvriendelijke serie is op deze website op de pagina Geosites te vinden. Voor wat betreft de totstandkoming van deze series en de betrokken personen en organisaties wordt verwezen naar de Inleiding bij de publieksvriendelijke versie.
  • Verdwenen buitenplaatsen en kastelen (2017) Verdwenen buitenplaatsen en kastelen (2017), een special Uitgave 2017-2 van Archeologica Naerdincklant (Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken). In deze uitgave wordt in een serie artikelen ingegaan op het regionale totaalbeeld en het cultuurhistorische aspect van het in onze regio aanwezige erfgoed van buitenplaatsen uit de 17e tot de 19e eeuw. De special is hier als pdf bestand te downloaden.
  • Archeologie tussen Vecht en Eem (2017), een boek van de hand van Sander Koopman dat is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling “Hoogtepunten van de Gooise archeologie” die binnenkort en volgend jaar te zien zal zijn in het Geologisch Museum Hofland. Per archeologische periode wordt daarvan zowel een algemene beschrijving gegeven als een beschrijving toegespitst op het Gooi en omgeving. Het boek is te downloaden op de website van Museum Hofland (www.geologischmuseumhofland.nl/meer-weten/artikelen-en-publicaties).
  • De Laarder Wasmeren: een heel bijzonder stuifzandgebeid (2016), een artikel in Uitgave 2016-1 van Archeologica Naerdincklant (Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken). Het artikel beschrijft de geologische geschiedenis van dit gebied en de meest recente inzichten die zijn verworven als gevolg van de  samering van dit gebied vanaf 2003 en onderzoek dat daarna is uitgevoerd. Voor dit artikel zie www.academia.edu/24202965.
  • ‘Zand in beweging’ (2015), een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi. Dit boekje is een special over de stuifzanden in het Gooi door Jan Sevink en Sander Koopman. Het telt 66 bladzijden en is rijkelijk voorzien van gekleurde afbeeldingen, kaarten en tabellen. Voor een beter begrip daarvan is achterin het boek een uitgebreide verklarende woordenlijst opgenomen. Het boekje kost € 4,50 (exclusief porto) en is te bestellen via info@vriendenvanhetgooi.nl.
  • Natuur en Landschap van de Vechtstreek (2011), een boek van de hand van Wim Weijs m.m.v. Luuc Mur, Arnaut van Loon, Paul Schot en Gert Immerzeel. In dit boek leest u alles over de aardkundige waarden van de Vechtstreek, de ontginning van de woeste grond, waterbeheer, turfwinning en vervening, ecohydrologie, het ontstaan van veenplassen en moerassen, broekbossen, graslanden en sloten. Daarnaast wordt flora en fauna en de invloed van de mens op de natuur besproken. Uitgever is Stichting Uitgeverij KNNV Zeist, www.knnvuitgeverij.nl. Het boek is onder meer nog op Bol.com te bestellen.
  • Te Gooi, te grabbel en ten goede (2010), een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum. Dit boek beschrijft de groei van de Gooise economie en hoe die te versterken via de Gooise natuur en cultuur. De wetenschappelijk onderbouwing is helder en kort gehouden met vele kleurrijke illustraties waardoor het een goed toegankelijk boek is geworden. Van dit boek zijn nog enkele exemplaren beschikbaar en te bestellen via www.tripleee.nl/publicaties.
  • Water – geschiedenis & actualiteit (2010), een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem ter gelegenheid van hun 75- respectievelijk 40-jarig jubileum. Het boek telt 144 pagina’s en een A3-kaartbijlage. Het is rijk geïllustreerd. Allerlei aspecten van het water worden door deskundige auteurs beschreven zoals: waterbeweging als geologische basis, de relatie van natuur, landschap en milieu, het ingrijpen van de mens in de waterhuishouding, water en economie, bestuurlijke conflicten, water en het dagelijks leven, water als verdedigingsmiddel enz. Er zijn korte intermezzo’s over waterplekjes die aan vroegere tijden herinneren en er zijn tips opgenomen voor uitstapjes. Het boek kost € 9.95 en is te bestellen bij: Corry Wildeman, Braam 38, 1273 EA Huizen, telefoon 06-13619094 of middels een e-mailbericht naar info@vriendenvanhetgooi.nl. Dit nummer is ook te lezen en desgewenst te downloaden via: www.tussenvechteneem.nl/tijdschrift-archief.
  • Historische Canon tussen Vecht en Eem (2009), een uitgave van Stichting Tussen vecht en Eem (i.s.m. de Stichting Omgevingseducatie). In deze uitgave komen, in 23 vensters (thema’s) voor het hele gebied tussen Vecht en Eem, de belangrijkste elementen van de regionale geschiedenis aan de orde, beginnend bij de geologie en eindigend met ‘beeld en geluid’. Het boek is te bestellen via www.tussenvechteneem.nl/winkel. De inhoud (met aanvullingen) is ook op de website van de Stichting Tussen Vecht en Eem te vinden. In januari 2011 is tevens een fietskaart uitgebracht waarop 69 van in de canon beschreven plekken zijn weergegeven. Deze is helaas uitverkocht.